Lista aktualności Lista aktualności

OGÓLNOPOLSKA AKCJA WIENIEC.

Rzecz o tym jak giną zwierzęta, gdy do głosu dochodzi bezmyślność.

Zbieranie poroża… a co to jest poroże wyjaśnia infografika, ma w Polsce wielowiekową tradycję. Poroże zbiera się na pamiątkę, ale też do celów jak najbardziej praktycznych. Można z niego wytwarzać galanterię i dodatki do strojów i meble, ale ma też zastosowanie w farmacji i kosmetyce, a z tego wynika, że … można na nim zarobić.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu procederem tym trudnili się tzw. borusy, czyli ludzie znający las i trasy wędrówek zwierząt, którzy spokojnie, bez zbędnego hałasu przemierzali las i zbierali poroże samców jeleniowatych, czyli: Jeleni, Danieli, Saren i Łosi.

Dzisiaj jednak nastąpiło zdziczenie obyczajów nawet w tej kwestii, gdy zorganizowane grupy, wręcz przepędzają chmary jeleniowatych w nadziei, że te w panicznej ucieczce, będą obijały się o drzewa i „szybciej” zrzucą poroże. Prawdopodobnie efektem tego bezmyślnego postępowania była tragedia w Nadleśnictwie Insko, gdzie około 30 Jeleni weszło na zamarznięte jezioro i z których 15 zginęło, po załamaniu się lodu. Proszę sobie wyobrazić co może się zdarzyć i na pewno się zdarza, gdy taka chmara złożona z 30 jeleni, przy czym każdy ważący około 200 kg, wpadnie na drogę publiczną…? Pozostawiam to do Państwa rozwagi.

Dlatego Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zarządził ogólnopolską akcję kontrolno-prewencyjną po kryptonimem „Wieniec”, od określenia poroża Jelenia, którą od 23 lutego 2021 roku zaczną przeprowadzać Leśnicy, przy wsparciu Straży Łowieckiej, a tam gdzie zajdzie taka potrzeba pomocy udzieli Policja. Nikt nie chce ograniczać możliwości korzystania z lasu obywatelom, ale ustawa o lasach z 28 września 1991 roku w art. 30, punkt 1, podpunkt 12 mówi wyraźnie, że: w lasach zabrania się: płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt.

Bądźmy w lesie gośćmi, przecież każdy może zabrać do domu znaleziony zrzut poroża, nawet w celu zarobkowym, ale róbmy to tak, aby gospodarzom nie robić krzywdy.

 

Darz Bór!

 

Tekst: T. Kałek

Zdjęcia: W. Błoch.