Lista aktualności Lista aktualności

NATURA 2000 W NADLEŚNICTWIE GRODZISK.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wsparł działania leśników w ratowaniu Strzebli błotnej.

Na terenie Nadleśnictwa Grodzisk znajduje, najdalej wysunięte na zachód Europy, stanowisko małej i bardzo rzadkiej rybki STRZEBLI BŁOTNEJ Rhynchocyparis percnurus.

Stanowisko to objęte jest ochroną NATURA 2000 pod nazwą Barłożnia Wolsztyńska PLH300028. W ramach tej ochrony grodziscy leśnicy wzięli na siebie obowiązek zapewnienia ciągłości trwania siedliska, czyli zapewnienia warunków życia tej  wyjątkowej rybki.

Co to znaczy? Jak wszyscy wiemy las się zmienia. Śródleśne oczka wodne, miejsce bytowania Strzebli bardzo szybko zarastają. Ich brzegi porastają krzewy, a później drzewa, które pobierając wodę, obniżają poziom wody, przez co kurczy się teren zdatny do życia dla tej rzadkiej ryby. Więc co jakiś czas leśnicy muszą usuwać krzewy i podrosty drzew, aby zachować środowisko życia obiektu ochrony, czyli Strzebli. Takie zabiegi muszą być wykonane bardzo starannie przez co są kosztowne. I tu z pomocą przyszedł WFOŚiGW w Poznaniu, który uznał zasadność wniosku o dofinansowanie tych działań, jaki złożyło za pośrednictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwo Grodzisk.

Wszystkie prace zostały przeprowadzone na przełomie października i listopada 2023 r. i znalazły uznanie w oczach … Strzebli błotnej J.

 

DARZ BÓR!

 

Tekst: T. Kałek

Zdjęcia: Archiwum Nadleśnictwa Grodzisk.