Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się w LEŚNICTWACH.

Osobą odpowiedzialną za marketing, Portal Leśno-Drzewny i e-drewno w Nadleśnictwie Grodzisk jest Magdalena Wyrwał.

Tel.: +48 61 44 45 301, *1; +48 61 44 47 071, kom. + 48 660 751 510

Poniżej do pobrania: