Aktualności

Harcerze ponownie w Porażynie.

Sprzedaż drewna, choinek i dziczyzny.

Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się w LEŚNICTWACH.

Oferta łowiecka

Sprzedażą polowań zajmuje się Biuro Organizacji Polowań, działające z ramach Zespołu ds. łowiectwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Zagrożenie pożarowe

Głównym zagrożeniem dla naszych lasów są pożary leśne. Pożary lasów nie powstają same z siebie. Zdecydowana większość pożarów jest wynikiem działalności człowieka.

RODO

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych.