Aktualności

Muzyczny oprawa dla 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu – WYDANA!

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż detaliczna drewna odbywa się w LEŚNICTWACH.

Oferta łowiecka

Sprzedażą polowań zajmuje się Biuro Organizacji Polowań i Turystyki, działające z ramach Wydziału Organizacji i Kadr Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Zagrożenie pożarowe

Głównym zagrożeniem dla naszych lasów są pożary leśne. Pożary lasów nie powstają same z siebie. Zdecydowana większość pożarów jest wynikiem działalności człowieka.