Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Sprzedażą polowań zajmuje się Biuro Organizacji Polowań, działające z ramach Zespołu ds. łowiectwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Jarosław Kasprzyk
Główny specjalista Służby Leśnej kierujący Zespołem ds. Łowiectwa
Tel.: 616684437
Tobiasz Szczesnowski
Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży polowań
Tel.: 606220675