Lista aktualności Lista aktualności

ORGANIZACJA

NADLEŚNICZY - mgr inż. Dariusz SZULC

ZASTĘPCA. NADLEŚNICZEGO - mgr inż. Wojciech ŚLICZNER

GŁÓWNY KSIĘGOWY - mgr inż. Agnieszka BARTCZAK

INŻYNIEROWIE NADZORU:

 • leśnictwa: Porażynko, Sworzyce, Gnin, Wioska i Rakoniewice - mgr inż. Rafał SZELEJEWSKI
 • leśnictwa: Wąsowo, Mniszek, Róża, Porażyn, Bukowiec Stary, Aleksandrowo, Krzewina i Głodno - inż. Wojciech NIEMIEC

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ:

 • Hodowla lasu, nasiennictwo i selekcja, administrator SILP, Leśna Mapa Numeryczna - mgr inż. Anna Jędrzejczak
 • Ochrona lasu, ochrona przyrody - mgr inż. Małgorzata Kałek
 • Marketing, portal leśno-drzewny, e-drewno, sprzedaż drewna - mgr inż. Magdalena Wyrwał
 • Użytkowanie lasu  - mgr inż. Anna Macherska-Malecha
 • Stan posiadania, urządzenie lasu - mgr inż. Wojciech Błoch
 • Edukacja i promocja, ochrona przeciwpożarowa, zagospodarowanie turystyczne - mgr inż. Tomasz Kałek

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY:

 • Finanse i płace - Elżbieta Skotarek
 • Finanse i usługi - mgr Małgorzata Liskowiak
 • Finanse i zakupy - mgr Karolina Janowska
 • Sprawy podatkowe - mgr Michał Halasz

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ:

 • Komendant - inż. Zbigniew Kosztowny
 • Strażnik - Jędrzej Bejga

STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH, SEKRETARIAT

 • Sekretariat - Joanna Muszyńska

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY:

 • Sekretarz Nadleśnictwa, zamówienia publiczne oraz sprawy kadrowe - mgr Maja Piechota
 • Sprawy administracyjne - mgr Iwona Czapracka
 • Sprawy administracyjne, infrastruktura - mgr inż. Anna Szymczyk
 • Melioracje, drogi leśne, gospodarka łąkowo-rolna, fundusze UE - mgr Robert Kandulski

STANOWISKO DS. GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ:

 • mgr inż. Bartosz Roesler

STANOWISKO DS. BHP I NADZORU NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI

 • inż. Marcin Dziechciarek

STAŻYŚCI:

 • Klaudia Balcerek
 • Konrad Rybiewski

LEŚNICTWA:

Porażynko:

 • Leśniczy - inż. Wiesław Czapracki
 • Podleśniczy - mgr inż. Piotr Hładczuk

Sworzyce:

 • Leśniczy - inż. Damian Kasprzak
 • Podleśniczy - inż. Ewa Nowak

Gnin:

 • Leśniczy - inż. Radosław Borowski
 • Podleśniczy - mgr inż. Magdalena Tomczak

Wioska:

 • Leśniczy - inż. Maciej Kuleczka
 • Podeśniczy - mgr inż. Wojciech Ratajczak

Wąsowo:

 • Leśniczy - mgr inż. Marcin Kamieniarz
 • Podleśniczy - inż. Tomasz Kowalski
 • Podleśniczy - mgr inż. Piotr Cywiński

Mniszek:

 • Leśniczy - Andrzej Geisler
 • Podleśniczy - mgr inż. Tomasz Pieprzyk

Róża:

 • Leśniczy - mgr inż. Roman Andrzejewski
 • Podleśniczy - inż. Tomasz Kowalski

Porażyn:

 • Leśniczy - mgr inż. Jerzy Kocinski
 • Podleśniczy - Tomasz Kattenbach

Bukowiec Stary:

 • Leśniczy - mgr inż. Łukasz Kołacz
 • Podleśniczy - inż. Maciej Bińczak

Aleksandrowo:

 • Leśniczy - mgr inż. Michał Piątyszek
 • Podleśniczy - Krzysztof Sammler

Krzewina:

 • Leśniczy - mgr inż. Wojciech Ścieszka
 • Podleśniczy - Michał Ciesielski

Głodno:

 • Leśniczy - inż. Daniel Kędziora
 • Podleśniczy - inż. Zbigniew Piechota

Rakoniewice:

 • Leśniczy - inż. Maciej Wieczorek
 • Podleśniczy - Jarosław Kałek

OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY:

 • Kierownik - mgr Alina Bednarek
 • Starszy referent - inż. Bartosz Wittchen