Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Głównym zagrożeniem dla naszych lasów są pożary leśne. Pożary lasów nie powstają same z siebie. Zdecydowana większość pożarów jest wynikiem działalności człowieka.

Są to podpalenia (42%)  lub nieostrożność osób dorosłych (48%). Rzadką ich przyczyną są zjawiska naturalne: np. wyładowania atmosferyczne (od uderzenia piorunu powstaje ok. 1% pożarów lasu).

W spalonym lub uszkodzonym przez pożar lesie zamiera życie pożyteczne owady, ptaki, giną zwierzęta, zniszczeniu ulega roślinność będąca naturalnym filtrem oczyszczającym powietrze.
Potrzeba wielu dziesiątków lat, dużych nakładów pracy i pieniędzy, aby odtworzyć las w miejsce tego, który ogień strawił.

Nadleśnictwo Grodzisk należy do I - najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego.

Gdy pożar lasu już powstanie jego wykryciu, alarmowaniu i zwalczaniu służą:

  • system obserwacji naziemnej wykrywania pożarów leśnych (dostrzegalnie przeciwpożarowe, punkty obserwacji telewizyjnej, patrole naziemne);
  • powietrzne siły lotnicze (samoloty i .śmigłowce)  do patrolowania i zwalczania pożarów;
  • Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne (PAD) w każdym nadleśnictwie i RDLP;
  • siły i środki własne Lasów Państwowych .