Lista aktualności Lista aktualności

Przedsięwzięcie pn. „Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim”

Termin realizacji: 30.11.2023 r.

 

Wartość projektu: 81 051,76 zł

 

Dofinansowanie: 56 736,23 zł

 

Cel ogólny przedsięwzięcia: Zapewnienie ciągłości trwania procesów przyrodniczych, zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt jako przedmiotów ochrony w 5 rezerwatach przyrody i 4 obszarach Natura 2000, znajdujących się na gruntach w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

 

Nadleśnictwo Czerniejewo

 • Usuwanie podrostu i odrośli gatunków obcych geograficznie i ekologicznie na obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna

 

Nadleśnictwo Grodzisk

 • Usuwanie nalotu drzew oraz krzewów na obszarze Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska

 

Nadleśnictwo Jarocin

 • Pielęgnacja odnowienia oraz konserwacja grodzenia w siedlisku przyrodniczym 91F0 w rezerwacie przyrody „Czeszewski Las”;
 • Jednokrotne koszenie łąk, będących siedliskiem przyrodniczym 6440. Zbiór pokosu i jego usunięcie poza teren rezerwatu przyrody „Czeszewski Las”;
 • Płaty siedliska przyrodniczego 9190: Usuwanie czeremchy amerykańskiej oraz robinii akacjowej na obszarze Natura 2000 Rogalińska Dolina Warty;
 • Ekstensywne użytkowanie kośne łąk stanowiących siedlisko przyrodnicze 6440 na obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie;
 • Ekstensywne użytkowanie kośne łąk stanowiących siedlisko przyrodnicze 6510 na obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie

 

Nadleśnictwo Karczma Borowa

 • Koszenia ekstensywne w rezerwacie przyrody Czarne Doły, zgodnie z zapisami zadań ochronnych

 

Nadleśnictwo Konstantynowo

 • Wykonanie i montaż szlabanu w rezerwacie przyrody „Krajkowo” w celu przeciwdziałaniu presji turystycznej – niszczenia roślinności, zaśmiecania, palenia ognisk, ruchu pojazdów

 

Nadleśnictwo Krotoszyn

 • Usuwanie gatunków obcych - Usuwanie osobników robinii akacjowej z wyjątkiem drzew martwych lub dziuplastych poprzez wycięcie i/lub za pomocą herbicydów w rezerwacie przyrody „Dąbrowa Smoszew”,
 • Bieżąca konserwacja szlaku pieszo-rowerowego (koszenie) w rezerwacie przyrody „Baszków”.

 

Nadleśnictwo Łopuchówko

 • Usuwanie suchych, zamierających, złamanych i pochylonych drzew stanowiących zagrożenie dla przemieszczających się ludzi wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wycięte drzewa pozostaną na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu w rezerwacie przyrody „Meteoryt Morasko”;
 • Zakup i montaż tablic edukacyjno-informacyjnych mających stanowić zabezpieczenie przed nielegalnym penetrowaniem rezerwatu przez ludzi w rezerwacie przyrody „Meteoryt Morasko”.