Lista aktualności Lista aktualności

FUNDUSZ WSPIERA EDUKACJĘ LEŚNĄ W NADLEŚNICTWIE GRODZISK

Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów

Nadleśnictwo Grodzisk zrealizowało przedsięwzięcie pn. „Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów”. Projekt dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, na podstawie umowy nr 417/U/400/115/2017, z dnia 25.09.2017 r.

     Od wielu lat Nadleśnictwo Grodzisk zapewnia młodzieży ze szkół pobliskich gmin i powiatów bogatą ofertę w dziedzinie edukacji przyrodniczo-leśnej. Dwie ścieżki edukacyjne, sala dydaktyczna i polana edukacyjna w OSW Porażyn dają szereg możliwości nauczycielom i opiekunom grup, które chcą poszerzyć wiedzę o lesie i prawach w nim panujących.

     Najliczniejszą grupą wiekową odwiedzającą nasze obiekty są dzieci przedszkolne oraz z klas I-III.
Właśnie dla tej grupy brakowało obiektów uwzględniających jej specyficzne potrzeby edukacyjne, stąd nadleśnictwo od dawna poszukiwało możliwości poprawienia tej sytuacji. W 2017 roku pojawiła się możliwość dofinansowania działań edukacyjnych, prowadzonych w Lasach Państwowych, przez WFOŚiGW w Poznaniu. Nadleśnictwo złożyło wniosek i zostało zakwalifikowane do przedsięwzięcia pn.: „Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów.” Dzięki finansowemu wsparciu, które wyniosło ponad 90% poniesionych kosztów, zakupiono i posadowiono trzy tablice interaktywne na polanie edukacyjnej w OSW Porażyn. Przeznaczone dla najmłodszych grup wiekowych, pomogą prowadzącym zajęcia w podsumowaniu zdobytej wiedzy.

     Nowe tablice zostały zaprojektowane w formie „kostek wiedzy”, dzięki którym uatrakcyjniono sposób zdobywania wiedzy m.in poprzez przeprowadzanie konkursów, quizów w grupach lub indywidualnie. Narzędzia dydaktyczne posłużą do poszerzania wiedzy o lesie i jego mieszkańcach.

Więcej na temat przedsięwzięć, dotowanych ze środków WFOŚiGW w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl).

tekst: Tomasz Kałek, Tomasz Maćkowiak