Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

 

 

Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

W ramach hodowli lasu wykonujemy następujące zadania gospodarcze:

 • odnowienia i zalesienia - sztuczne lub naturalne wprowadzenie kolejnego pokolenia lasu na miejsce drzewostanu wyciętego (odnowienie) lub na gruntach nieleśnych (zalesienie);
 • podsadzenia produkcyjne - wprowadzanie gatunków drzewiastych w drzewostanach jednogatunkowych lub jednopiętrowych w celu wzbogacenia różnorodności biologicznej, glebowej i siedliskowej;
 • dolesienia luk - uzupełnienie luk i przerzedzeń powstałych z różnych przyczyn w ponad 20 letnim drzewostanie;
 • poprawki i uzupełnienia - prace mające na celu poprawę jakości hodowlanej w celu zniwelowania luk i przerzedzeń powstałych z różnych przyczyn w uprawach (do 5 lat - poprawki) i młodnikach (do 20 lat - uzupełnienia);
 • pielęgnowanie upraw - czynności w pierwszych latach uprawy mające na celu utrzymanie gleby w stanie odpowiedniej sprawności oraz niszczenie chwastów do czasu, gdy przestaną zagrażać drzewkom;
 • czyszczenia wczesne (CW) - czynności pielęgnacyjne w uprawach (do lat ok. 10) mające na celu kształtowanie zgodnego z siedliskiem składu gatunkowego i jakości drzewek;
 • czyszczenia późne (CP) - czynności pielęgnacyjne w młodnikach (od ok. 10 - 20 lat) wykonywane w celu kształtowania struktury odnowienia, odpowiedniego składu gatunkowego i stopnia zagęszczenia;
 • melioracje agrotechniczne - przygotowania powierzchni do założenia uprawy poprzez usunięcie zbędnego podszytu i przygotowanie gleby.

  Średnioroczny rozmiar zadań z hodowli lasu wg obowiązującego planu urządzenia lasu wynosi:
 • Odnowienia i zalesienia - 205,44 ha ogółem, w tym:
  - Odnowienia zrębów zupełnych - 145,17 ha;
  - Odnowienia po rębniach częściowych - 51,57 ha;
  - Podsadzenia produkcyjne - 8,41 ha;
  - Dolesienia luk - 0,29 ha;
 • Poprawki i uzupełnienia - 41,63 ha;
 • Pielęgnowanie upraw - 172,96 ha;
 • Czyszczenia wczesne - 208,37 ha;
 • Czyszczenia późne - 233,95 ha;
 • Melioracje agrotechniczne - 193,28 ha.

 

    Nasiennictwo i selekcja

Baza nasienna nadleśnictwa:

 • Drzewostany nasienne wyłączone:
  Modrzew europejski - 3,00 ha;
  Dąb bezszypułkowy - 38,91 ha.
 • Drzewostany nasienne gospodarcze:
  Sosna zwyczajna - 377,88 ha;
  Daglezja zielona - 5,84 ha;
  Dąb szypułkowy - 12,54 ha;
  Dąb bezszypułkowy - 108,86 ha;
  Olsza czarna - 12,01 ha.
 • Drzewa mateczne:
  Daglezja zielona - 2 sztuki;
 • Źródła nasion:
  Dąb czerwony;
  Grab pospolity;
  Klon zwyczajny;
  Klon jawor;
  Lipa drobnolistna;
  Olsza szara.