Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Grodzisk

Nadleśnictwo Grodzisk sprawuje zarząd nad lasami Skarbu Państwa o powierzchni 22273 hektarów (w tym powierzchnia leśna 21511 ha).

Zasięg terytorialny obejmuje 72657 ha.

Lesistość naszego nadleśnictwa wynosi około 31,99 %.

Na około 87% powierzchni gatunkiem panującym jest sosna. Poza tym z gatunków iglastych występują modrzew, świerk, daglezja a miejscami nawet jodła.
Z gatunków liściastych największym udziałem charakteryzuje się dąb, następnie brzoza, olcha, buk, jesion, grab.

Pomimo dominacji siedlisk borowych, na których króluje wspomniana wcześniej sosna, możemy znaleźć też bardzo bogate, żyzne siedliska lasowe. Te występują głównie w północno-wschodniej części nadleśnictwa, szczególnie na terenie leśnictwa Wąsowo.