Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Nadleśnictwo Grodzisk sprawuje nadzór nad lasami prywatnymi o powierzchni 827 ha.

Nadzór nad lasami prywatnymi na terenie powiatu grodziskiego sprawuje Bartosz Roesler (kom. 798 994 725).

Starostwo powiatu nowotomyskiego natomiast zarządza lasami prywatnej własności na swoim obszarze. Strona Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Poradnik dla prywatnych właścicieli lasu - Sadzimy las.