Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Serdecznie zapraszamy, szczególnie dzieci i młodzież, do korzystania ze ścieżki dydaktycznej w porażyńskim parku. Prezentujemy na niej podstawowe zagadnienia dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej oraz historię Pałacu w Porażynie.

Ścieżka rozpoczyna się przy zaadoptowanym dla celów edukacyjnych budynku nazywanym "Dziuplą".
Wyposażenie w nowoczesny  sprzęt audiowizualny, niezbędny do prowadzenia różnorakich zajęć dydaktycznych, przestronne i wygodne wnętrze "Dziupli" oraz możliwość organizowania zajęć blisko natury to oferta skierowana dla nauczycieli i uczniów szkół wszystkich szczebli.

Dwie polany przy pałacu są doskonałymi miejscami do podsumowania pracowitego dnia przy ognisku i pieczeniu kiełbasek.

Poniżej do pobrania obowiązujący Formularz zgłoszenia edukacyjnego.

Osobą zajmującą się leśną edukacją jest Tomasz Kałek

tomasz.kalek@poznan.lasy.gov.pl

tel. kom.: 604541137


EDUKACJA W LESIE – LAS W EDUKACJI

Spotkanie z nauczycielami w OSW Pałac-Porażyn.

Na zaproszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Grodzisk, w dniu 5 lutego 2016r. do Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Lasów Państwowych Pałac – Porażyn, przybyli przedstawiciele 25-ciu szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów: grodziskiego i nowotomyskiego.

Tematem spotkania była koordynacja działań edukacji przyrodniczo-leśnej między Nadleśnictwem i placówkami edukacyjnymi ww. powiatów.
Pierwszym punktem programu było zaznajomienie gości z ofertą i możliwościami Nadleśnictwa w temacie edukacji przyrodniczo-leśnej. Goście przeszli trasę ścieżki edukacyjnej oraz zwiedzili izbę edukacyjną „Dziupla", gdzie mogli zobaczyć wyposażenie mogące służyć nauce i rekreacji dzieci i młodzieży podczas pobytu w Ośrodku.

W drugiej części spotkania goście zapoznali się z aktualną sytuacją LP, a w szczególności Nadleśnictwa Grodzisk z naciskiem na  sprawy związane z edukacją przyrodniczo-leśną.
Po prezentacji ww. tematów i przedstawieniu przez przedstawicieli Nadleśnictwa wizji dalszego rozwoju współpracy między szkołami a Nadleśnictwem, goście zadali szereg pytań, z których wynikał jeden wniosek: potrzebne są dalsze spotkania już w gronie wyznaczonych nauczycieli a dotyczące poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży. Konkretnym wnioskiem było wyrażenie prośby, aby Nadleśnictwo sporządziło szczegółowy wykaz sprzętu i wyposażenia oferowanego do działań edukacyjnych i przesłania go do zainteresowanych szkół.

Ostatnim punktem programu była prezentacja na temat wczesnośredniowiecznego grodziska znajdującego się w Sędzinku na terenie Nadleśnictwa. Prezentację przedstawił przedstawiciel Stowarzyszenia „Gród -Zalesie", a zawarte w niej były informacje na temat historii i teraźniejszości grodu, czyli możliwości jego zwiedzania i wydarzeń, które maja tam miejsce w ciągu roku.

Na zakończenie goście zostali zaproszeni na obiad w Pałacu, po którym rozjechali się do domów.

tekst: Tomasz Kałek