Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu obejmuje działania związane z zapobieganiem występowania szkód w drzewostanach.

Zagrożeniem dla lasów są masowe pojawy, tzw. gradacje szkodników owadzich. W minionych latach większe zagrożenie wywołały następujące gatunki: borecznik sosnowiec, chrabąszcz majowy, brudnica mniszka. Na bieżąco prowadzi się ochronę upraw przed szeliniakiem sosnowcem.
Inne pojawiające się sporadycznie szkodniki liściożerne: susówka dębówka, szczotecznica szarawka, zwójka zieloneczka, hurmak olchowiec.


Istotne znaczenia mają też choroby drzew wywołane występowaniem patogenów grzybowych, z których największe znaczenie odgrywają: huba korzeniowa, opieńka miodowa i osutka sosny.

W uprawach i młodnikach występują szkody od zwierzyny. Uprawy chroni się grodzeniem lub smarowaniem preparatami odstraszającymi.

Notuje się również szkody powstałe w wyniku działania czynników abiotycznych, takich jak silne wiatry i przymrozki.