Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu - pozyskanie drewna, dzieli się na użytkowanie przedrębne oraz rębne.

Użytkowanie przedrębne - pozyskiwanie drewna związane z pielęgnowaniem lasu, z cięć pielęgnacyjnych (czyszczenie i trzebieże) oraz z cięć przygodnych (sanitarnych).

Użytkowanie rębne - pozyskiwanie drewna związane z koniecznością odnowienia drzewostanu lub wylesieniem z powodu zmiany przeznaczenia gruntu.

Etat cięć - ilość drewna do pozyskania, określona w planie urządzenia lasu, wynikająca z potrzeb odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu oraz z zasady trwałości i ciągłości użytkowania.

Średnioroczny etat masowy pozyskania drewna wynosi 113659,8 m3.