Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® oraz PEFC.

FSC® – Forest Stewardship Council®, to międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia ona właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe i osoby prywatne dla których ważna jest odpowiedzialna gospodarka leśna. FSC® powstało w 1993 roku. Standardy opisują zasady kontroli przepływu surowca z lasu do ostatecznego konsumenta w sposób, który gwarantuje, że produkty oznakowane LOGO FSC® faktycznie pochodzą z lasów spełniających wymogi FSC®. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu 1 stycznia 2003 roku otrzymała pierwszy certyfikat potwierdzający, że drewno pochodzące z naszych obszarów leśnych spełnia standardy uzgodnione przez członków organizacji FSC®.

W 2018 roku na terenie RDLP w Poznaniu miał miejsce audyt wznawiający, w efekcie którego otrzymaliśmy certyfikat o numerze SGS-FM/COC-0004323, ważny od 10 kwietnia 2018 roku do 9 kwietnia 2023 roku. Certyfikat nadawany jest na 5 lat, w czasie których przynajmniej corocznie jednostka certyfikująca sprawdza zgodność postępowania certyfikowanego ze standardami systemu FSC®. Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące FSC® dostępne są na stronie fsc.org.

PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) – (Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 1999 roku. Głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywana przez jednostki niezależne. PEFC dostarcza mechanizm potwierdzającego, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują zrównoważoną gospodarkę leśną. PEFC jest ogólnoświatową organizacją powołaną dla oceny i wzajemnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez wiele zainteresowanych stron.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. Nr 4 Rady PEFC Polska – „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Posiada certyfikat ważny od 13 lipca 2018 roku do 12 lipca 2021 roku. Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne są na stronie www.pefc-polska.pl.

tekst - Marlena Kowalkowska (RDLP Poznań)