Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA GATUNKOWA W NADLEŚNICTWIE GRODZISK

Strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Na terenie Nadleśnictwa Grodzisk ustalono strefy ochrony dla następujących gatunków ptaków:

  • Bocian czarny Ciconia nigra
  • Kania ruda Milvus milvus
  • Bielik Haliaeetus albicilla