Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zasobność powierzchni leśnej Nadleśnictwa Grodzisk to około 4,5 miliona metrów sześciennych. Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 219 metrów sześciennych na hektar. Średni wiek drzewostanów szacuje się na 54 lata.

Siedliska leśne:

  • 73% - siedliska borowe, na których dominuję gatunki iglaste, głównie sosna;
  • 25% - siedliska lasowe, z przewagą drzew liściastych;
  • 2% - olsy występujące na bardzo żyznych, często bagiennych terenach.

Gatunki lasotwórcze:

  • 87% - sosna z drobnym udziałem modrzewia;
  • 1% - świerk;
  • 4% - dąb;
  • 3% - brzoza;
  • 3% - olcha;
  • 2% - buk, jesion, grab i inne.