Wydawca treści Wydawca treści

RDOŚ w Poznaniu zaprasza na warsztaty.

WARSZTATY LOKALNE W SPRAWIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza na warsztaty lokalne w związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych (dalej pzo) dla obszarów Natura 2000:

 

 1. Stawy Kiszkowskie PLH300050, które odbędą się 25 czerwca 2018 r., w godz. 10-13,
  w sali Urzędu Gminy Kiszkowo, przy ul. Szkolnej 2 w Kiszkowie,
 2. Dolina Średzkiej Strugi PLH300057, które odbędą się 26 czerwca 2018 r., w godz. 9-13, w Bibliotece Publicznej im. R.W. Berwińskiego, na Placu Zamkowym 7, w Środzie Wielkopolskiej,
 3. Kopanki PLH300008, które odbędą się 27 czerwca 2018 r., w godz. 9-11, w Szkole Podstawowej w Kopankach,
 4. Zamorze Pniewskie PLH300036, które odbędą się 27 czerwca 2018 r., w godz. 12-15,
  w Sali Urzędu Miejskiego w Pniewach, przy ul. Dworcowej 37 w Pniewach,
 5. Dolina Samicy PLH300013, które odbędą się 28 czerwca 2018 r., w godz. 9-13,
  w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu,
 6. Będlewo-Bieczyny PLH300039, które odbędą się 29 czerwca 2018 r., w godz. 9-13,
  w sali Nadleśnictwa Konstantynowo, pod adresem Konstantynowo 1, 62-053 Pecna.

Spotkania poprowadzą pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ich celem jest zaprezentowanie podstaw prawnych i teoretycznych opracowywania pzo
oraz przedstawienie krótkiej charakterystyki obszarów i przedmiotów ochrony. Udział
w warsztatach jest bezpłatny. W trakcie warsztatów lokalnych przewidziano serwis kawowy 15 minut przed spotkaniem oraz w trakcie przerwy.

 

Plany zadań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000 przygotowywane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

 

Ramowy program warsztatów lokalnych:

 • powitanie i przedstawienie celu spotkania
 • prezentacja nt. projektów planów zadań ochronnych (podstawy teoretyczne)
 • przerwa kawowa
 • prezentacja dot. obszaru Natura 2000 oraz przedmiotów ochrony
 • podsumowanie, dyskusja i zakończenie spotkania

 


Natura 2000

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Grodzisk znajdują się dwa obszary sieci Natura 2000.

PLB 300004    Wielki Łęg Obrzański   
PLH 300028    Barłożnia Wolsztyńska   

Poniżej do pobrania szczegółowe informacje na temat ww. obiektów.