Wydawca treści Wydawca treści

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Na terenie Nadleśnictwa Grodzisk leży południowa część zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Glińskie Góry.
Znajduje się on na terenie gmin Nowy Tomyśl oraz Miedzichowo, zajmuje powierzchnie 1141,30 ha. Na terenie Nadleśnictwa Grodzisk zespół ten zajmuje powierzchnie 798,13 ha.
Zespół ten utworzono w celu ochrony ciągu wydm parabolicznych.