Wydawca treści Wydawca treści

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwa Grodzisk leży południowa część zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Glińskie Góry. Został on uznany na mocy Rozporządzenia Nr 52/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.12.2001 r.  Znajduje się on na terenie gmin Nowy Tomyśl i Michorzewko. Zajmuje powierzchnię 1141,31 ha z czego na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Grodzisk 793,01 ha. Zespół leży na terenie leśnictw: Mniszek i Róża. Zespół utworzono w celu ochrony ciągu wydm parabolicznych powstałych na skutek eolicznej działalności wiatru bezpośrednio po ustąpieniu lodowca (zlodowacenia bałtyckiego).

 

Poniżej do pobrania szczegółowe informacje.