Wydawca treści Wydawca treści

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar chronionego krajobrazu ,,Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska” powstał na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr VII/49/85 w Zielonej Górze z dnia 21.06.1985 r. (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 7,poz.188). Drugim aktem powołującym było Rozporządzenie Nr 6 Wojewody Zielonogórskiego  

z dnia 10 lipca 1996 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 12, poz. 117) zmienione Rozporządzeniem nr 10 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 12, poz. 109).

Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 41 700,00 ha. Jego powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Grodzisk (południowo-zachodnia część obrębu Rakoniewice) wynosi 1708,57 ha.

Obszar ten został utworzony w celu ochrony i zachowania obszarów o cechach środowiska zbliżonych do naturalnego oraz zapewnienie społeczeństwu warunków do wypoczynku, turystyki i regeneracji sił.

 

Poniżej do pobrania mapa.